SLUNEČNICE

KOMUNITNÍ CENTRUM

Poskytujeme zázemí všem, kteří se cítí být osamělí.

O NÁS

Komunitní centrum SLUNEČNICE začalo svoji činnost 1. 8. 2022.

Chceme poskytnout zázemí všem, kteří se cítí být osamělí, chtějí poznat nové lidi, popovídat si, pobavit se, chtějí slyšet nové a zajímavé věci, zkrátka nechtějí být sami. Přijít mohou dospělé osoby i děti v doprovodu rodičů.

SLUNEČNICI může navštívit každý bez rozdílu vyznání, etnicity, politického smýšlení atd.

Návštěvníci mohou očekávat přátelské, etické a bezpečné prostředí.

O nás

AKTIVITY

● KONTAKT S DALŠÍMI LIDMI

● ZÁJMOVÉ A POZNÁVACÍ AKTIVITY

● KONTAKT SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

● SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKTIVITY

● POSKYTOVÁNÍ UŽITEČNÝCH INFORMACÍ

● NASMĚROVÁNÍ NA PŘÍSLUŠNÉ SLUŽBY

Provozní doba: PONDĚLÍ–ČTVRTEK 8:00–13:00

Komunitní centrum SLUNEČNICE není sociální službou.

Těm, kteří sociální pomoc potřebují, předáme informace, kde ji mohou najít.

Naším cílem je spolupráce s ostatními lidmi, institucemi a organizacemi.

Zkrátka pozitivní společenská synergie 🙂

PODPOŘTE NÁS

Komunitní centrum SLUNEČNICE můžete podpořit finančním darem na bankovní účet 308654860 / 0300.
Do zprávy pro příjemce, prosíme, uveďte: “DAR SLUNEČNICE”. Děkujeme.

Na Váš dar Vám rádi vystavíme darovací smlouvu podle § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Výši daru si dárce může daňově odečíst. Děkujeme.

Komunitní centrum SLUNEČNICE provozuje nezisková organizace Patronát svatého Jiří, obecně prospěšná společnost, IČO: 28731816, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností.

KONTAKTY

Náměstí Jana z Dražic 319, Roudnice nad Labem, ČR
slunecniceroudnice@gmail.com

PONDĚLÍ–ČTVRTEK

8:00–13:00

Kontaktujte nás osobně nebo emailem, děkujeme.

Podporují nás